Παρουσιάσεις

Κατεβάστε την παρουσιάση που θα χρησιμοποιηθεί στην πρώτη συνάντηση της ομάδας του Project.