Σημειώσεις

Βασική Εγκατάσταση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον παρακάτω οδηγό για να εγκαταστήσετε ένα βασικό FreeBSD Desktop. Ο οδηγός είναι κατάλληλος για 10.0-RELEASE και 10.1-RELEASE. To γραφικό περιβάλλον απαιτείται μόνο στο master node, τα slave nodes δεν έχουν καν οθόνη.

FreeBSD 10.1-RELEASE: Από το Βασικό Σύστημα στο Γραφικό Περιβάλλον

Ο οδηγός δεν καλύπτει την εγκατάσταση του OpenMPI για την οποία θα αναφερθούμε σε επόμενες σημειώσεις.

Ρύθμιση του SSH και Βασική Εγκατάσταση OpenMPI

Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω οδηγό για να ρυθμίσετε το SSH (απομακρυσμένη πρόσβαση) που απαιτείται για την εκτέλεση προγραμμάτων MPI.

Ρύθμιση του SSH και βασική εγκατάσταση OpenMPI

Εγκατάσταση Master Node, Τελικές Ρυθμίσεις και Δοκιμή του Cluster

Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω οδηγό για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση, ρύθμιση και δοκιμή του cluster.

Εγκατάσταση Master Node, Τελικές Ρυθμίσεις και Δοκιμή του Cluster