Λογισμικό

To Aiolos Cluster βασίζεται στο λειτουργικό σύστημα FreeBSD και στη βιβλιοθήκη OpenMPI που υλοποιεί το πρότυπο Message Passing Interface (MPI).

Μπορείτε να κατεβάσετε τα προγράμματα επίδειξης που δημιουργήθηκαν για το Aiolos Cluster