Προγράμματα επίδειξης Aiolos Project


Κατεβάστε τα προγράμματα επίδειξης του Aiolos Cluster και εκτελέστε τα στο δικό σας κανονικό (ή εικονικό) cluster!

Τα προγράμματα είναι:

  • Το hellompi: Είναι ένα βασικό πρόγραμμα ελέγχου λειτουργίας του cluster όπου κάθε node στέλνει ένα μήνυμα με το όνομα του στο master node. Το πρόγραμμα είναι γραμμένο σε python και παρέχεται σε παραλλαγές για εκτέλεση σε γραφικό περιβάλλον (testcluster.py) ή στο τερματικό (hellompi.py). Η γραφική εκδοχή απαιτεί την βιβλιοθήκη wxPython (αν έχετε ακολουθήσει τις οδηγίες εγκατάστασης την έχετε ήδη).
  • Το πρόγραμμα prime2: Είναι ένα πρόγραμμα ανίχνευσης πρώτων αριθμών γραμμένο σε C. Δίνεται ο πηγαίος κώδικας (prime2.c) και το έτοιμο εκτελέσιμο. Το πρόγραμμα εκτυπώνει το πλήθος των πρώτων αριθμών ανάμεσα σε δύο όρια.

Για τη μεταγλώττιση του προγράμματος prime2, γράψτε:

# mpigcc -o prime2 prime2.c

Το πρόγραμμα εκτελέστηκε στην Έκθεση Μαθητικής Δημιουργίας όπου ανίχνευσε μια περιοχή περισσότερων από 2 δις αριθμούς!