Δοκιμή του Virtual Aiolos

O Virtual Aiolos είναι η εικονική μορφή του Aiolos cluster και αποτελείται από τέσσερα μηχανήματα σε περιβάλλον VirtualBox. Ο εικονικός Aiolos χρησιμοποιείται για να δοκιμάσουμε τις ρυθμίσεις και να γράψουμε τις σημειώσεις που δίνουμε στις συναντήσεις της ομάδας.

Στις 08/03/15, έγινε η πρώτη πλήρης δοκιμή του εικονικού Αίολου, ο οποίος έτρεξε και το πρώτο του MPI πρόγραμμα σε γλώσσα Python επαληθεύοντας τις ρυθμίσεις που κάναμε. Σύντομα οι ρυθμίσεις αυτές θα αναπαραχθούν στο πραγματικό Aiolos cluster.