Τρίτη Συνάντηση Aiolos Project

Η τρίτη συνάντηση του Aiolos Project θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12/03/2015, τις τρεις τελευταίες διδακτικές ώρες, στο εργαστήριο πληροφορικής του ΕΠΑΛ Κισάμου. Στη συνάντηση αυτή:

  • Θα δοθούν σημειώσεις για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του λογισμικού
  • Θα ενεργοποιήσουμε και τις τρεις μητρικές μαζί και θα ρυθμίσουμε το δίκτυο τους
  • Θα κάνουμε τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία του συνόλου ως cluster
  • Ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο, θα δοκιμάσουμε τη λειτουργία του cluster με κάποια απλά προγράμματα MPI

Για την ολοκλήρωση της κατασκευής θα χρειαστεί ενδεχομένως να γίνει μια ακόμα έκτακτη συνάντηση προς το τέλος του μήνα, πριν το Aiolos Project παρουσιαστεί στην Έκθεση Μαθητικής Δημιουργίας 2014-2015.