Πραγματοποίηση Δεύτερης Συνάντησης

Την Πέμπτη 29/01/15 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση του Aiolos Project.


Περισσότερες φωτογραφίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του Aiolos Project στο Facebook.

Στη συνάντηση αναλύθηκαν τα επόμενα βήματα για την κατασκευή του Aiolos και συζητήθηκε το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους. Η επόμενη συνάντηση καθορίστηκε για το τέλος Φλεβάρη (σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί). Έγινε παρουσίαση και της μιας μητρικής που θα χρησιμοποιηθεί.

Επίσης δόθηκαν σημειώσεις για τις ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στην εγκατάσταση του λειτουργικού για τη λειτουργία του ως cluster.