Δεύτερη Συνάντηση Aiolos Project

Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, τις δύο τελευταίες ώρες, στο Εργαστήριο Πληροφορικής του ΕΠΑΛ Κισάμου, θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη συνάντηση του Aiolos Project!

Τα θέματα θα είναι:

  • Δοκιμαστικές εγκαταστάσεις του FreeBSD στο VirtualBox.
  • Πραγματοποίηση εγκατάστασης στη μια μητρική που έχουμε ήδη παραλάβει.
  • Επιπλέον ρυθμίσεις που θα χρειαστούν για την λειτουργία του cluster (θα δοθούν σημειώσεις).
  • Γρήγορη παρουσίαση της βιβλιοθήκης OpenMPI.
  • Αναφορές των ομάδων εργασίας και προετοιμασία του hardware κομματιού του Project.
  • Σχεδιασμός τρίτης συνάντησης.
  • Ότι άλλες απορίες ή ιδέες υπάρχουν!

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τις σημειώσεις που θα δοθούν στην δεύτερη συνάντηση.